Bestuur zijdehoenclub

Voorzitter (ad interim voor 1 jaar vanaf 17-03-2018): ​Hans Ringnalda 

voorzitteratzijdehoenclub.nl - Tel.: (0032) - (0)468-492120

​Secretaris (redactie clubblad & bijhouden website): Aliene Donkersteeg

secretarisatzijdehoenclub.nl - Tel.: (0031) - (0)6-12686254

Penningmeester : Janny Burggraaf-Kroon

penningmeesteratzijdehoenclub.nl - Tel.: (0031) - (0)41-8581352

Lid, (h)erkenningen & Fok Technische Commissie :  Tim Fahner

bestuurslid1atzijdehoenclub.nl​ - Tel.: (0032) - (0)15-633862

Lid, vice-voorzitter, promotiematerialen & bemiddelingsbureau: Pim van Wouw (tussen 18 en 20 uur)

bestuurslid2atzijdehoenclub.nl - Tel.: (0031) - (0)71-5802620

Redactie clubblad: redactieatzijdehoenclub.nl 

Kopij inleveren altijd jaarlijks voor 01-07 en voor 01-01.