Bestuur zijdehoenclub

 

Voorzitter, (h)erkenningen & Fok Technische Commissie :  Tim Fahner

voorzitteratzijdehoenclub.nl Tel : (0032)(0)15-633-862

 

Secretaris : Ingrid Schaeffer- Verwoerdt (liefst na 18 uur)

secretarisatzijdehoenclub.nl (Ingrid Schaeffer) Tel : (0031)(0)168-32-18-06

 

Penningmeester : Janny Burggraaf

penningmeesteratzijdehoenclub.nl Tel: (0031)(0)41-858-1352

 

Bestuurslid : Vacature open 

 

 

Bestuurslid, promotiematerialen & bemiddelingsbureau : Pim van Wouw (tussen 18 en 20 uur)

bestuurslid2atzijdehoenclub.nl (Pim van Wouw) Tel : (0031)(0)71-580-26-20

 

Redactie clubblad (verschijnt 2x per jaar) :

via Ingrid Schaeffer-Verwoerdt (inleveren kopij uiterlijk 01-02-2018) : redactieatzijdehoenclub.nl (Ingrid Schaeffer)