De zomerdag

Beste Leden,

Het is dit jaar weer gelukt om de jaarlijkse BBQ te houden in Voorthuizen.
Martin en Joke  Zwanenburg hebben hun  tuin en huis beschikbaar gesteld.
Op zaterdag 29 juni kan vanaf  11 uur iedereen onder het genot van koffie met gebak, beginnen aan hopelijk een gezellige dag .
 
Dirk de Jong komt  een lezing houden over eieren, de schaal , kwaliteit, ect .
Wil degene die aanwezig zijn deze dag 2-3 eieren meenemen 
Hierna wordt onder het genot van een drankje de BBQ aan gestoken.

De kosten zijn € 16,00 per persoon   Af te rekenen bij Martin Zwanenburg.
Kerkstraat 36
3781GB Voorthuizen 
  
Bij aanmelding van 10 personen en meer gaat de BBQ door.
Graag aanmelden  bij de secretaris Leanne Loef.
secretarisatzijdehoenclub.nl

Sluiting van inschrijving is 21 juni.

Het nieuwe bestuur hoopt dat er veel leden komen .
Dan kan ook iedereen kennis maken met het nieuwe bestuur.

vr.gr. het bestuur.

 
 
N.B. Welk lid wil in 2020 de Zomerdag bij hem/haar thuis houden?