Meerzomig zilverpatrijs

Kleur en tekening van HAAN & HEN

De veren vertonen hetzelfde tekeningpatroon als bij meerzomig patrijs.

De zwarte kleur in alle veergroepen van haan & hen is geheel overeenkomstig als die van meerzomig patrijs.

Bij de haan is de oranje-goudgele of goudbruine grondkleur vervangen door het zilverwitte.

Bij de hen is de grijsachtig geelbruine grondkleur vervangen door staalgrijs.

Ernstige fouten

HAAN:  veel wit in borst; wit in sikkels en staart; gele tint in de sierveren; onvoldoende hals en

zadeltekening.

HEN:  te roestige of te grauwbruine grondkleur; te zwakke of foutieve zoomtekening.

Fouten

HAAN & HEN: bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend, bovendien onvolledig witte vleugeldriehoek bij de HAAN.

 

meerzomig zilverpatrijs   

Erkend / Niet erkend: 
Erkend