Splash (niet erkend in kriel)

Kleur van haan en hen
De basiskleur van het bovengevederte is licht grauwgrijs. Onregelmatig verdeeld over het gehele lichaam zijn veren of veerdelen blauw gekleurd zonder dat dit tot  plaatvorming leid. Het totaal beeld vormt ondanks de onregelmatige verdeelde blauw gekleurde veren een regelmatig geheel.
De donskleur is licht grijs.

Ernstige fouten
Plaatvorming  bestaande uit groepen aaneengesloten blauwe veren; rood, roest of goud in delen van het bovengevederte; Sterk onregelmatige veredeling van de blauwe veren over het lichaam
Fouten
Een iets onregelmatig tekeningsbeeld, geringe roestaanslag; zwarte in plaats van blauwe veerdelen

 

 

 

Erkend / Niet erkend: 
Erkend