Welkom bij de zijdehoenclub

In 1968 hebben een paar liefhebbers van het Zijdehoen, toen alleen nog in groot ongebaard wit en zwart, de koppen bij elkaar gestoken en de Zijdehoenclub opgericht. Belangrijkste namen daarbij de familie De Boois en Hans Ringnalda. Dhr. Caspers was toen secretaris en is dat vele jaren geweest, Dhr. De Boois is vele jaren voorzitter geweest. Hij was samen met zijn vrouw een groot promotor van het ras, en vrijwel iedereen die in de eerste tien jaar van de club dieren wilde aanschaffen, kwam in Den Haag terecht.

Omdat een Zijdehoen een moeilijk dier is om tentoon te stellen, zijn er nogal wat mensen geweest die 3-4 jaar lid zijn, en dan afhaken. Sommige namen komen we al een hele tijd tegen op de ledenlijst. Tot eind jaren 70 telde de club zo'n 30 leden, de clubshow was ondergebracht op een grote show en er was nog geen jongdierendag. Er was vier keer per jaar een nieuwsbrief, gemaakt op een stencilmachine.

Eind zeventig waren er al goede Zijdehoenkrielen, nog niet vergelijkbaar met nu, maar de zijdehoenkrielen deden op grote shows goed mee! Ze waren een creatie van Dhr. Van 't Wout uit Lisse, die ze in de zestiger jaren creëerde met behulp van Sabelpootkrielen. Dit was een moeizaam proces, waarbij veel problemen waren met huidskleur, teennagels en gierhakken.

De erkende kleuren eind zeventig waren wit, zwart, wildkleur, zilverwildkleur en buff. Er waren al mensen bezig met blauw in groot, en gekleurde krielen. In 1979 schrijft mevrouw Banning-Vogelpoel dat koekoek nooit erkend zal worden vanwege de lichte huid. In de tachtiger jaren groeit het ledental richting de 70, er komt een clubblad in plaats van de nieuwsbrief, de eerste jongdierendagen worden gehouden in Tiel, en de club groeit verder.

In 2018 vieren we ons 50-jarig jubileum en hebben we ± 135 leden, een gezellige club, een mooi clubblad, een fraaie website, een promotiekoffer, een Zijdehoendag (altijd 1e zaterdag van september), een clubshow (nog steeds op een grote show) en goede kwaliteit zijdehoenders en zijdehoenkrielen in vele kleuren. De Zijdehoenclub.